Woonzorggemeenschap Puur Natuur

Woonzorg- gemeenschap Puur Natuur

Blok met inspererende quotes

Welkom

Woonzorggemeenschap Puur Natuur is een gemeenschap-in-wording waarbij de betrokkenen verbonden zijn door vijf pijlers: inclusie & omgekeerde integratie, zorg voor elkaar, ecologie & duurzaamheid, stilte & reflectie en gemeenschapsvorming.

De locatie is nog niet bepaald, wel de regio: in Gelderland óf Brabant. Wetende dat co-creatie en samenwerken afhankelijk is van vele factoren, schatten we in dat we de gemeenschap realiseren in 2027-2029.

Nieuw artikel!

Lees ons nieuwste artikel: ‘Het leven zoals je het zelf zou willen.’ 

Dit is onze missie

  • Bijdragen aan een liefdevolle wereld voor zorgintensieve kinderen, (jong)volwassenen, hun ouders en andere betrokkenen.
  • Bijdragen aan een duurzame leefomgeving voor mens, dier en natuur.

Doel

Een woongemeenschap realiseren in een natuurlijke, ‘prikkelarme’ omgeving, waartoe mensen met en zonder beperking uitgenodigd worden op een duurzame manier samen te wonen en te leven.

Onze missie en visie werken we uit in vijf pijlers:

Inclusie & omgekeerde integratie

We includeren mensen met een (ernstige) (meervoudige) beperking in onze gemeenschap. Hierbij vertrekken we vanuit het typisch Nederlandse fenomeen 'omgekeerde integratie', waarbij mensen 'zonder beperking' kunnen integreren op de woon- en leefplek van mensen met een beperking, in plaats van andersom. Gustaaf Bos deed promotieonderzoek naar omgekeerde integratie en noemt het ‘een alternatieve visie op hoe we als samenleving ruimte kunnen maken voor mensen die anders zijn.’

Zorg voor elkaar

Het vinden van een woonplek in de reguliere gehandicaptenzorg waar onze opgroeiende kinderen intensieve zorg, aandacht en geborgenheid krijgen met behoud van medezeggenschap is niet vanzelfsprekend. Centraal in de woongemeenschap komt een ‘Mooi Leven Huis Puur Natuur’ te staan, waarin kinderen en (jong)volwassenen met een (ernstige) beperking en behoefte aan 24-uurs zorg samen kunnen wonen. Hierin werken we samen met NabijNetwerk. Zorgdragen voor en omzien naar elkaar vinden we als gemeenschap van belang. Het delen van kennis en eventuele zorgen maken dat ouders en andere betrokkenen rondom de ‘Mooi Leven-bewoner’ zich gesteund voelen.

Ecologie & duurzaamheid

We dragen zorg voor de natuur door onze woon- en leefwijze. Voor een gezondere leefomgeving voor onszelf en onze omgeving en het vergroten van de biodiversiteit van flora en fauna. Waar mogelijk maken we gebruik van (milieuvriendelijke) ecologische en duurzame materialen. Zoveel mogelijk zelfvoorzienend leven is ons streven.

Gemeenschapsvorming

We zijn mens in relatie tot anderen. We hebben oog voor elkaar en creëren ruimte voor ieders eigen(aardig)heid. We laten ons inspireren door het ‘Ubuntu-principe’: "Ik ben omdat wij zijn". Het idee is dat een mens alleen gelukkig kan zijn als anderen dat ook zijn en dat een mens zelf lijdt op het moment dat deze een ander ziet lijden. Zo zijn we allemaal met elkaar verbonden.

Stilte & reflectie

Om een gezonde, florerende gemeenschap te kunnen vormen en zijn, is het van belang dat we momenten van stilte kunnen ervaren, om bij onszelf te kunnen zijn, om te kunnen waarnemen wat er in en om ons heen gebeurt. Om gewaar te kunnen zijn van wat er is. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we op onze woon- en leefplek ruimte hebben waar de stilte ervaarbaar is. Naast stilte is (zelf)reflectie belangrijk. Zeker ook om ruimte te maken voor “andersheid”, en daarbij ook je eigen zwaktes en onzekerheden aan te durven kijken.
Bospad

"Wees de verandering die je in de wereld wil zien."

Mahatma Gandhi