Voor wie

Met wie willen we deze droom realiseren?

We denken aan:

  • Mensen die affiniteit hebben met het concept ‘omgekeerde integratie’ en mensen die extra zorg en begeleiding nodig hebben.
  • Mensen die affiniteit hebben met duurzaam en ecologisch wonen.
  • Ouders van een of meerdere zorgintensieve kinderen.
  • Zorgintensieve kinderen, jongeren en/of (jong)volwassenen.
  • Mensen die geen kinderen of geen zorgintensief kind(eren) hebben.
Jongeren aan tafel