Woonzorggemeenschap

Woonzorg- gemeenschap

‘Duurzame, liefdevolle zorg in een ecologische gemeenschap: díe droom willen we realiseren’

‘Wees de verandering die je in de wereld wilt zien’ is een krachtige motor voor positieve verandering. Dat er iets moet veranderen in de zorg én in hoe we omgaan met onze natuurlijke bronnen is zo klaar als een klontje. Sommige mensen hebben zóveel zorg en nabijheid nodig dat het bijna niet realistisch is te verwachten dat dit allemaal “professioneel georganiseerd” kan worden, hoe gewenst die professionele betrokkenheid ook is. Tal van (ouder)initiatieven laten zien dat er een wens is voor positieve verandering. Dit wordt in verschillende vormen gezocht.

Hier vind je meer informatie over onze vijf pijlers. Per pijler leggen we uit waarom we het van belang vinden, wat we eronder verstaan en in grote lijnen hoe we het voor ons zien. De verdere concretisering van ‘hoe dan’ gaan we verder uitwerken met (aspirant) leden van de gemeenschap.

 

We zijn ons bewust van de uitdagingen én kansen die onze idealen met zich meebrengen. Uitdagingen zoals de toekomstbestendigheid en de verantwoordelijkheid om dit duurzaam vorm te geven, maar ook het daadwerkelijk ruimte maken voor mensen die anders zijn. We doen dit gelukkig niet alleen en maken gebruik van de kennis en ervaring van anderen. Tijdens het proces bezoeken we andere gemeenschappen, woon-zorg- en/of woon-werkplekken (zoals Ferm Rozemarijn, Woon-werkgemeenschap Bronlaak , de Aardehuizen in Olst e.a.) om te verkennen wat goed werkt, wat aandachtspunten zijn, en wat niet of minder goed werkt. Deze inzichten nemen we mee in onze verdere keuzes voor de juiste vorm.