Ecologie en duurzaamheid

Waarom

Onze generatie wordt geconfronteerd met een snel opwarmend klimaat, weersextremen en verlies van biodiversiteit. We verspillen grondstoffen en halen een groot deel van onze energie uit niet-duurzame bronnen. Door onze huidige manier van leven zijn wij langzaam steeds verder van de natuur komen te staan en zijn we deze gaan beschouwen als iets wat we vooral buitenshuis kunnen vinden.

Wat

Alles hangt met elkaar samen. Dat geldt voor mensen onderling, maar ook voor de wisselwerking tussen mens en natuur. Naast duurzame relaties in de zorg voor extra kwetsbare kinderen en (jong)volwassenen, willen we zorgdragen voor de natuur. Daarom geven we onze woon- en leefwijze op duurzame manier vorm. Door dichter bij de natuur te leven creëren we meer bewustwording in wat deze te bieden heeft. Bovendien verhoogt het leven en werken in een groene omgeving het welzijn van iedereen.

Hoe

Niet wonen ín de natuur, maar mét de natuur. De ideale woonvorm draagt bij aan een gezondere leefomgeving met meer plek voor biodiversiteit. We willen in grote mate zelfvoorzienend zijn, onze eigen energie opwekken en een deel van ons eigen voedsel verbouwen. Onze afvalstromen worden geminimaliseerd en voor een groot deel gerecycled.

De huisvesting van de gemeenschap zal natuurinclusief gebouwd worden met ecologische en duurzame materialen. We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met inheemse flora en fauna. Verder zullen we nastreven zoveel mogelijk zelfvoorzienend te leven qua energie-, water- en voedselvoorziening. Hierbij houden we – net als in de natuur – ook rekening met beheer en opslag van water en energie (warmte en stroom) voor de langere termijn.

Het buitenterrein richten we in op het versterken van de biodiversiteit door bijvoorbeeld het aanleggen van een (voedsel)bos, natuurlijke tuin, (zwem)vijver en halfverharding waar mogelijk.