Meedoen

Ben je enthousiast geworden om met ons deze woonzorggemeenschap op te zetten? Een gezin, kinderen of zelf een zorgintensief kind hebben, is geen noodzakelijke voorwaarde om mee te kunnen doen: iedereen met affiniteit voor ecologisch wonen en/of affiniteit met mensen die veel zorg en nabijheid nodig hebben is welkom. We horen het graag!

We zoeken mensen:

  • die een ‘ja’ voelen bij onze vijf pijlers,
  • die met ons mee willen denken,
  • die met ons mee willen doen,
  • die bij ons willen komen wonen,
  • of die ons willen ondersteunen met kennis, expertise of op andere manier kunnen bijdragen aan de realisering van dit project.

Alle kerngroepleden en (aspirant) leden nemen straks deel aan werkgroepen over bijvoorbeeld ontwerp en (eco)bouw, financiën, communicatie, zorg (Mooi Leven Huis-concept), gemeenschapsvorming, stilte en reflectie, enzovoort. Op deze manier maken we gebruik van elkaars talenten, creëren we synergie, en delen we het werk. 

Voor mensen die overwegen deel uit te maken van de kerngroep organiseren we vraag-en-antwoord sessies (Q&A’s), telkens op een maandag, van 13:00 – 13:30 uur. Data in 2024: 13/5, 24/6, 16/9, 14/10 en 25/11.

Hiervoor kan je je aanmelden via ons mailadres: gemeenschappuurnatuur@gmail.com, met vermelding van je naam, het aantal personen en de datum, met een korte toelichting van je motivatie.