Zorg voor elkaar

Waarom

We leven in een sterk geïndividualiseerde samenleving en we hebben de zorg voor kwetsbare mensen grotendeels geïnstitutionaliseerd en geprofessionaliseerd. Zorg dragen voor en omkijken naar elkaar vinden we een belangrijke basis voor een gezonde gemeenschap.
Dit initiatief is begonnen met de droom om de hoge kwaliteit van zorg voor onze thuiswonende zorgintensieve kinderen ook in de toekomst te behouden. De zorg en behoefte aan nabijheid houdt namelijk niet op wanneer deze kinderen volwassen zijn. Het vinden van een woonplek in de reguliere gehandicaptenzorg waar ze maatwerk in zorg, aandacht en geborgenheid krijgen met behoud van zeggenschap is niet zo vanzelfsprekend.

In een zorginstelling is het niet gangbaar dat je als ouder of andere betrokkene alle vrijheid behoudt om deel uit te maken van het leven van de bewoner. Onze droom is een thuis waar deze bijzondere kinderen kunnen wonen en leven. Waar de dagelijkse zorg, 24 uur per dag, 7 dagen per week, zo geregeld is, dat ouders van deze zorgintensieve kinderen weer écht ouders kunnen zijn. Zodat ouders hun ouderrol kunnen vervullen, ze een baan kunnen hebben zonder daarnaast ook ‘casemanager’ te zijn en zonder dat hun kind tekortkomt, of ze een burn-out oplopen. En dat ouders hun kind niet hoeven los te laten, maar dat professionals, ouders en andere betrokkenen al doende kunnen gaan leren hoe ze gezamenlijk op een voor iedereen passende en duurzame manier kunnen optrekken en samenleven.

Wat

In onze gemeenschap gaan we ervan uit dat omkijken naar elkaar en zorgdragen voor elkaar bijdraagt aan ons gedeelde geluk. Het gaat ons om de intentie. Ons uitgangspunt daarbij is dat we samen veel meer zijn dan de som der delen (zie ook Gemeenschapsvorming).

Wat betreft de woonzorgvorm kiezen we voor een Mooi Leven Huis: ‘Mooi Leven Huis Puur Natuur‘. We werken hierin samen met NabijNetwerk, gestart in 2014, door Co en Paul, twee vaders van dochters met een stofwisselingsziekte. Hun uitgangspunt luidt: “Ik wil dat mijn kind een leven heeft zoals ik het voor mijzelf zou wensen.”

Hoe

We doen het met z’n allen en steunen elkaar waar nodig. Goed nabuurschap vinden we belangrijk. Wat de zorg betreft voor de bewoners met een (ernstige) verstandelijke beperking zullen we samenwerken met een zorgaanbieder, waarbij duurzaamheid in de zorg en medezeggenschap belangrijke criteria zullen zijn.

Ouders van de bewoners die veel zorg en nabijheid nodig hebben kunnen deel uitmaken van de gemeenschap door er te wonen, maar dat is geen vereiste. Het omzien naar elkaar in de hele woongemeenschap en delen van kennis en zorgen maken dat het gezin rondom de Mooi Leven-bewoner zich gesteund voelt.